Chào mừng bạn đến với website Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-50-2021-tt-bgddt-ve-chuyen-truong-1_1912022164322.pdf
File thứ 2: qd-512002qdbgddt-ve-chuyen-truong-1_1912022164322.pdf
50/2021/TT-BGDĐTVăn bảnCSGD Ngoài Công Lập19-01-2022
2 QUYẾT ĐỊNH số 51/2002/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-512002qdbgddt-ve-chuyen-truong-1_1912022163947.pdf
51/2002/QĐ-BGDĐTVăn bảnCSGD Ngoài Công Lập19-01-2022
3 86/2021/nđ-cp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 86signed01_71220219727.pdf
 Văn bảnCSGD Ngoài Công Lập07-12-2021
4 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nd-86-2018-nd-cpve-hop-tac-dau-tu-cua-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc_3122021171134.pdf
86/2018/NĐ-CPVăn bảnCSGD Ngoài Công Lập03-12-2021
5 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT 52/2020/TT-BGDĐTVăn bảnCSGD Ngoài Công Lập03-12-2021
6 Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT 23/2020/TT-BGDĐTVăn bảnCSGD Ngoài Công Lập03-12-2021
7 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32-bgddtsigned_3122021155636.pdf
32/2020/TT-BGDĐTVăn bảnCSGD Ngoài Công Lập03-12-2021
8 Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangoc132011tt-bgddt_3122021155350.pdf
13/2011/TT-BGDĐTVăn bảnCSGD Ngoài Công Lập03-12-2021
9 Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt-04signed-1_3122021155055.pdf
04/2014/TT-BGDĐTVăn bảnPhòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập03-12-2021
10 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luatdautu61signed_3122021154729.pdf
61/2020/QH14Văn bảnPhòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập03-12-2021
11 Nghị đinh số 135/2018/NĐ-CP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 135-2018-nd-cpsigned_3122021153755.pdf
135/2018/ND-CPVăn bảnCSGD Ngoài Công Lập03-12-2021
12 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt212018ttbgddt_3122021153311.PDF
21/2018/TT-BGDĐTVăn bảnCSGD Ngoài Công Lập03-12-2021
13 Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghidinh46_3122021152846.pdf
 Văn bảnCSGD Ngoài Công Lập03-12-2021

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích